Jest w duszy polskiej ukryty zakątek

Gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie

Leżą tam kamień grobowych pamiątek

A pod kamieniem krwawi Wspomnienie”.

O Katyniu będziemy pamiętać!

Pamięć o Katyniu jest naszym obowiązkiem. Wojna zabrała tysiące niewinnych ludzi. Uczymy się o tym w szkole, opowiadają nam rodzice, dziadkowie. Wszędzie: w prasie, w Internecie, w książkach możemy znaleźć bardzo dużo informacji związanych ze zbrodnią katyńską, jeżeli tylko ich szukamy. W naszej szkole co roku odbywają się spotkania dotyczące zbrodni dokonanej na Polakach przez NKWD. Wiadomo, że nie wszystkich interesuje historia i nie ma co liczyć, że będą sami szukać takich informacji. Szczególnie tu w Ameryce. Dlatego ważne są spotkania poświęcone tej sprawie.

30.04.2012 uczestniczyliśmy wszyscy w spotkaniu poświęconemu Katyniowi. Była krótka historia Polaków w II wojnie światowej przedstawiona przez p.Ulę od historii. Następnie projekcja filmu dokumentalnego „Zbrodnia Katyńska”. Film pokazał nam prawdę o Katyniu. I mimo to, że co roku wraca się do tego tematu, to w ciszy i skupieniu, z dużym zainteresowaniem uczniowie oglądali film. Po projekcji dyskutowali o tym, jak we współczesnym świecie nie dopuścić do władzy dyktatorów, ludzi nie przestrzegających i nie szanujących praw i godności człowieka. Deklarowali , że o ofiarach Katynia będą pamiętać.

Wspominaliśmy również katastrofę smoleńską i jej ofiary